เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกทอ
1.ควบคุม คุณภาพ และปริมาณผลผลิต/วัน 2.ดูแลความเรียบร้อยในการทำงาน 3.ซ่อมบำรุงเครื่องทอผ้า 4.รายงานการทำงานให้กับผู้บริหาร

บริษัท เอส เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ