เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าซ่อมบำรุง
1. บริหารวางแผนงานด้านบริการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน( PM.) 2. ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย และจัดอัตรากำลังคน ให้เหมาะสม 3. ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องจักร...

L.I.S. International Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000.+++ ตามประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ