JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ