เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนกรับซื้อน้ำยางสด
- ให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้จำหน่ายน้ำยางสด - จัดหาน้ำยางสด - แจ้งปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหา - จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ

บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
2 . Sales Supervisor
- จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนของ Event, Activities - จัดทำแผนการตลาดประจำปี - ดูแลการจัดงาน Event และงานออกบูธของโครงการต่างๆ - จัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ - ประสานง...

บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ