เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนกรับซื้อน้ำยางสด
- ให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้จำหน่ายน้ำยางสด - จัดหาน้ำยางสด - แจ้งปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหา - จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ

บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ย. 61
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนการผลิตและกำหนดเป้าหมายการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงการผลิต - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ติดตามและประเมินผลการพัฒนาของงาน - สรุปผลการทำงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ