JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ
เบิกจ่าย สินค้าเข้าออก และจัดเรียงสินค้า คลังสินค้า สินค้าเป็นพาเลท และลูกม้วน สามารถวางซ้อนงานได้เป็นอย่างดี ลักษณะรถเป็น งาเหล็กคู่ ทำงานวันจันทร์ - เสาร์(หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
2 . เซลล์ขายกระดาษ /Sale Executiveรับสมัครด่วน !
-รักษาฐานลูกค้าเดิม -หาลูกค้าใหม่ -ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์(วันเสาร์ครึ่งวัน)

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . ขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-ขับรถจัดส่งสินค้า จัดส่งเอกสาร และยกสินค้า -ขับรถโฟล์คลิฟ /ขับรถกระบะปิคอัพ และ 4ล้อ(โนปิค) -ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (มีโอที)
17 ก.ค. 62
4 . ประสานงานขาย /ธุรการ /Adminรับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ติดตามความเคลื่อนไหว และรู้สถานะของงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา -ทำง...

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโตรงสร้าง
17 ก.ค. 62
5 . พนักงานขายทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
ขายกระดาษ กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ฟรีแลนด์

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ