JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือน)
1. วางแผนและจัดการ Content Social Media and Online Marketing 2. Update Online Content ช่องทางใหม่ๆ 3. ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการตลาดของคู่แข่งของบริษัท พร้อมทั้ง Survey ตลาด 4. จัดกิจกรรมเพื...

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
19 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าทีมขาย
1) บริหารทีมขายแต่ละโครงการของบริษัท 2) ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 3) ร่วมวางแผนราคาขายและบริหารกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในแต่ละโครงการของบริษัท 4) จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน,ประจำสัปดาห์,...

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
19 มี.ค. 62
3 . Project Engineer
- วางแผนการก่อสร้างจัดสรรงานให้ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน (ผู้รับเหมา) ให้ผู้บังคับบัญชาต...

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
19 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ