JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
14 มิ.ย. 62
2 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ประสานงานการออกแบบระหว่างสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาฯ - พัฒนา ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมโครงการของบริษัทฯ - ตรวจสอบรายละเอียดงานทางด้านสถาปัตยกรรมโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
14 มิ.ย. 62
3 . Project Engineer
- วางแผนการก่อสร้างจัดสรรงานให้ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน (ผู้รับเหมา) ให้ผู้บังคับบัญชาต...

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
13 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ