เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกร
- จัดทำเอกสาร และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินของบริษัทฯ - จัดทำเอกสาร และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธ์อสังหาริมทรัพย์ (บ้านลูกค้า และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ) - จดท...

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
17 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้างระยะเวลา 6 เดือน)
1. วางแผนและจัดการ Content Social Media and Online Marketing 2. Update Online Content ช่องทางใหม่ๆ 3. ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการตลาดของคู่แข่งของบริษัท พร้อมทั้ง Survey ตลาด 4. จัดกิจกรรมเพื...

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
17 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าทีมขาย
1) บริหารทีมขายแต่ละโครงการของบริษัท 2) ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 3) ร่วมวางแผนราคาขายและบริหารกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในแต่ละโครงการของบริษัท 4) จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน,ประจำสัปดาห์,...

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
17 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ