JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.งานจัดซื้อทั่วไปและวัตถุดิบในการผลิต 2.จัดซื้อจัดหาอะหลั่ยและอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิต

บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . ช่างไฟฟ้าประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน วางระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับปัจจุบัน แนะนำ สอนงาน พนักงานฝ่ายช่าง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร

บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ