JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผจก.ผลิต/Sup ผลิต/ผจก.คลังสินค้า/หัวหน้าคลัง/ผจก.บัญชีการเงิน/บุคคลธุรการ/DCCIso
โรงงานไก่แปรรูปส่งออก จะแบ่งกลุ่มทำงานเป็น 3 ส่วน - ส่วนไลน์ผลิตจะมีหัวหน้างาน/QC ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ผลิต - ส่วนสำนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ทำรับจ่ายในส่วนสำนักงาน - ส่วนงานคลังสินค้า ...

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ