เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชี/บัญชีการเงิน/ชิปปิ้ง/คลังสินค้า/จัดซื้อ/หัวหน้าผลิต/ช่างไฟ
โรงงานไก่แปรรูปส่งออก จะแบ่งกลุ่มทำงานเป็น 2 ส่วน - ส่วนไลน์ผลิตจะมีหัวหน้างาน/QC ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ผลิต - ส่วนสำนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ทำรับจ่ายในส่วนสำนักงาน - ส่วนงานคลังสินค้า ...

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ