เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผจก.ผลิต/หัวหน้าผลิต/ชิปปื้ง/ตลาดตปท./บัญชีการเงิน/QC/lab/ช่างไฟ/บุคคลธุรการ
โรงงานไก่แปรรูปส่งออก จะแบ่งกลุ่มทำงานเป็น 3 ส่วน - ส่วนไลน์ผลิตจะมีหัวหน้างาน/QC ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ผลิต - ส่วนสำนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ทำรับจ่ายในส่วนสำนักงาน - ส่วนงานคลังสินค้า ...

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ