JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC รับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรมสั่งงาน Set ระบบ ทำงานและแก้ไขปัญหา หน้าเครื่อง CNC ได้ ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท เอ็น พี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท มีโอที 3ชั่วโมง ทุกวัน ค่ากะ 30
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
-สรรหาและว่าจ้างพนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน -ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลแฟ้มประวัติพนักงาน -ดูแลปรับปรุง Update ข้อมูลในWebsite สมัครงาน -งานเอกสารในส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง -งานด้านแรงงานต่างชาติ พม่...

บริษัท เอ็น พี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าไลน์ผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงาน พนักงานในไลน์ผลิต -ติดตามยอดการผลิต

บริษัท เอ็น พี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ