JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน - อัพเดทงานวางแผนการผลิตประจำวัน - รายงานผลผลิตและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 16,000
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง/สินค้าสำเร็จรูปและตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง 2. บันทึกการเบิก-จ่าย เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ 3. ดูแลเอกสารแผนกสโตร์ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ...

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,750 - 12,000
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ