JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing Officer
- ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ทุกประเภทของบริษัทฯ - ปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ - ร่วมทำงานประสานกับฝ่ายต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ - ประสานกับ จนท. Marketing PR & Graphic เพื่อส่งเสริมก...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
2 . จนท.การเงิน
-สรุปแผนการใช้เงินประจำสัปดาห์ -ดูแลเงินสดย่อย-สรุปเงินสดย่อย -ติดตามเบิกเงินจากธนาคารและข้อมูลเล่มประเมิน -สรุปสถานะทางการเงิน -ติดต่อประสานงานธนาคารการเปิด-ปิดบัญชี

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
3 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- อธิบายรายละเอียดข้อมูลธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า - เตรียมเอกสารประกอบการจอง, สัญญา - จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลภายในโครงการ - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - ลงบัญชีประจำวันรับ-จ่าย - ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - ออกใบสำคัญจ่ายเงิน - สรุปรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน - สรุปรายงานยอดเจ้าหนี้คงค้าง และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลงานบุคคลทั้งระบบ ด้านงานสรรหา : - สรรหาบุคคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคน พร้อมทั้งพัฒนาช่องทาง / เครื่องมือ ในการสรรหาบุคคลากรให้ทันเวลา เช่น สื่อโฆษณา เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน เป็นต้น ...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++
16 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ