JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำห้อง CMM
1.มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ เครื่อง CMM 2.ควบคุมและตรวจสอบชิ้นงานให้ได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ดูแลชิ้นงานเป็นอย่างดีในระหว่างการตรวจสอบ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

IAC Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
20 มี.ค. 62
2 . Foreman / Leader QC/QA (ตอบปัญหา8D report)
1.มีความรู้ด้าน โปรแกรม CMM 2.ควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในมาตราฐาน 3.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบคุณภาพ 4.ควบคุมแผนการสอบเที...

IAC Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
3 . Personal Staff (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.อบรมพนักงานใหม่/จัดทำบัตรพนักงาน 2.จัดทำแผนการฝึกอบรม/ดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 3.จัดทำเอกสารและติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,การนิคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 4.ดูแลรถรับส่งพนักงาน,รปภ....

IAC Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ