JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
1.ทำหน้าที่แปลภาษาให้กับผู้บรริหารชาวญี่ปุ่น 2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IAC Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
2 . Leader QC เครื่อง (CMM)
1.มีความรู้ด้าน โปรแกรม CMM (จะได้รับพิจารณาพิเศษ) 2.ควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในมาตราฐาน 3.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบคุณภาพ ...

IAC Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ