JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support Help Desk (Lotus สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งปัญหา ผ่านช่องทางโทรศัพท์ , Email และช่องทางอื่นๆที่กำหนด - วิเคราะห์ปัญหา, จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของปัญหา และส่งงานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเป็นปัญหาเร่งด่วน - แก้ไขปัญหาเบื...

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2 ตำแหน่ง
21 ส.ค. 62
2 . IT Service Desk ประจำ Philip Morris (Emquatierชั้น39)
- ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ - ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทฯ เช่น MS-Office 365, ระบบการขายสินค้า เป็นต้น ...

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . IT Support (ปฏิบัติงาน Big C ราชดำริ)
- รับแจ้งปัญหาผ่านช่องทางโทรศัพท์,Email และช่องทางอื่่นๆ ที่กำหนด - ทำการวิเคราะห์ปัญหา,จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของปัญหา น - ทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านโปรแกรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . Field Service Technican (BKK)
- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อม,การเปลี่ยนอะไหล่ และอื่นๆ จากลูกค้า โดยออกไปให้บริการลูกค้าภายนอกบริษัท (Out Service) อุปกรณ์ Bar Code ทั้งมหด - รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้า เพื่อแจ้งไปยัง...

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
1 ตำแหน่ง
21 ส.ค. 62
5 . IT Service Desk (Office ABSS)
- รับแจ้งปัญหาผ่านช่องทางโทรศัพท์,Email และช่องทางอื่่นๆ ที่กำหนด - ทำการวิเคราะห์ปัญหา,จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของปัญหา บันทึกในระบบ กำหนดให้และส่งงานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเร่งด่วน ...

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ