JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าดูแล นำเข้า-ส่งออก
1. บริหารจัดการงานนำเข้า-ส่งออกให้แล้วเสร็จ 2. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค เอส ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า-ออกรับสมัครด่วน !
1. คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก 2. คุมคิวรถขนส่ง 3. ยื่นต้นทุนสินค้าต่างๆ เช่น FE, AK 4. ยื่น LPI อย. 5. ขอคืน ชดเชย รับสมัครด่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค เอส ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ