JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนของไฟฟ้า 2. ตรวจสอบดูแล ความเรียบร้อยด้านไฟฟ้า 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมบำรุง ต่อไป

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 14,500 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
18 พ.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานในสายการผลิต

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,800 -13,200 บาท (ยังไม่รวมโอที)
18 พ.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุ่งซ่อมบำรุง 2.ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนของเครื่องกลโรงงาน 3.ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบร้อยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ 4.ควบคุมงานสต๊อกอะไหล่ Spare pa...

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (+มีOT)
18 พ.ค. 62
4 . ช่าง Boiler (ควบคุมหม้อไอน้ำ)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบอุปกรณ์หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ ทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ 3.ประสานงาน/ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่หม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯ มีการชำรุดขอ...

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 13,200 บาทขึ้นไป
18 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายในประเทศรับสมัครด่วน !
1.เจรจากับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.จัดทำใบเสนอราคา, CONFIRM ORDER FORM, ORDER FORM เพื่อสั่งผลิตสินค้า 3.จัดทำเอกสาร Complaint ในกรณีสินค้ามีปัญหา ติดตามผลเพื่อหาข้อสรุป และจัดทำใบ Notification Of Cu...

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,200 ขึ้นไป
18 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ