JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . การตลาดออนไลน์/พนักงานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์/GRAPHIC DESIGN/ADMIN/IT SUPPORTรับสมัครด่วน !
- ลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง - ออกแบบสื่อโฆษณาทุกชนิด - วางแผนเพื่อพัฒนาสื่อ ทำเอกสารงานโฆษณา อาทิ เรื่องรถยนต์ ราคารถยนต์ Option รถยนต์แต่ละรุ่น - ประมูลรถยนต์แบบออนไลน์ - รับโทรศั...

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000++
22 ส.ค. 62
2 . แมสเซนเจอร์รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งงานหรือเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000++
22 ส.ค. 62
3 . พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์ - บริการลูกค้า พูดคุยให้คำแนะนำ รายละเอียดต่างๆ - รับโทรศัพท์ พูดคุยโทรศัพท์ให้คำแนะนำลูกค้า - อื่นๆ

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000++
22 ส.ค. 62
4 . พนักงานขาย/TELESALESรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ PROMOTION ต่างๆ ของบริษัท - บริการลูกค้า พูดคุยให้คำแนะนำ คำปรึกษา รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ (หลังจากที่ได้รับการอบรมเบื้องต้นจากทางบริษัทแล้ว) - โทรทำนัดลูกค้าเ...

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน waruntyรายได้ขั้นต่ำ 30,000
22 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้จัดการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า และเปิดการขายเพื่อเพิ่มยอดให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามประสานงานลูกค้า เมื่อเกิดปัญหา - ดูแลควบคุมระบบงานให้อยู่ในความเรียบร้อย

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000++
22 ส.ค. 62
6 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานระบบเอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน นัดหมายการประชุม ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000++
22 ส.ค. 62
7 . ช่างซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็ค พร้อมรายงาน วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง รู้และเข้าใจรุ่นรถยนต์ ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ - รู้แหล่งขายอะไหล่ และอุปกรณ์ รถยนต์ - สรุปงาน นำเสนอ อธิบายงาน ขั้นตอนการซ...

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 14,000++
22 ส.ค. 62
8 . ธุรการ / เสมียนรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ ทำสต๊อกสินค้า นำเสนอรายงาน สรุปผล - ตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์ - บริการลูกค้า พูดคุยให้คำแนะนำ รายละเอียดต่างๆ - ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆภายใบริษัท

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000++
22 ส.ค. 62
9 . support เซลล์รับสมัครด่วน !
ดูแลประสานงานในส่วนของฝ่ายขายตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 16,000 + คอม
22 ส.ค. 62
10 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- การจัดทำระบบบัญชีและเขียนสัญญาซื้อขายรถยนต์ ครอบคลุม ให้งานบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - วิเคราะห์งบ จัดทำรายงานประกอบงบ - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงาน สรุปข้อมูลที่เก...

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ