เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเครื่องสำอางประจำห้าง(BA)
1. ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. ตรวจนับสต๊อกสินค้าพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. เติมสินค้าใหน้าร้านที่รับผิดชอบให้เต็มอยู่เสมอ 4. สรุปยอดขายในแต่ละวันที่ตนได้ขายไปรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 5. รายงานต้นสังกัดเก...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000 * มีค่าคอมมิชชั่น
16 พ.ย. 61
2 . Intrerior Designer Officer รับสมัครด่วน !
- เข้าวัดพื้นที่หน้างานเพื่อออกเเบบจัดวาง Lay Out - เขียนเเบบ 3D เพื่อนำเสนอ - เขียนเเบบก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้างจริง - เขียนเเบบอะคลิลิกดิสเพลย์ เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน - ตัด Mock Up งานอะคลิลิกดิส...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
3 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
1.ดูเเลเรื่องเบิกจ่ายเเละเช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ 2.รับผิดชอบตรวจรับวัตถุดิบ 3.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
4 . พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และงานออกแบบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกแบบสื่ออื่นๆที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Display , แสดงสินค้า , Shelf Talk 3. นำเสนอไอเดียการออกแบบ พร้อมรูปแบบใหม่ๆของผลิต...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
5 . Sales (ค้าส่งต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขายในเขตรับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ 3. สื่อสารข้อมูลต่างๆให้สาขาสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย และวิเคราะห์แก้ไขปั...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
6 . Marketing Officerรับสมัครด่วน !
1. วางแผน และจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด 2. นำเสนอรายการสินค้า และวิธีการส่งเสริมการขายสินค้า 3. เสนอแนะการพัฒนา และสรรหาสินค้าประเภทใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ 4. รับแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีปัญหาไม...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000
16 พ.ย. 61
7 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ Print Ad , On Line ที่ได้รับมอบหมาย 2. นำเสนอผลงานการออกแบบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนางานออกแบบให้อยู่ในกระแสของตลาดเสมอ 4. ออกแบบสื่อส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
8 . ผู้จัดการขาย Modern Trade (Key Account Manager)
1.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการขาย 2.กำหนดทิศทางการขาย 3.วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 4.วางแผนการบริหารงบประมาณ 5.จัดการทีมงานของฝ่ายขาย 6.วางแผนส่งเสริมการขาย 7.ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างล...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
9 . Sales Operation Officer
1. ดูแล ควบคุม บริหารสาขาที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นไปตามเป้าที่ต้องการ 2. วางแผนงานจัดการเรื่องงานขายวิเคราะห์ยอดขายนอกสถานที่ 3. สนับสนุนการบริหารงานในสาขาของลูกค้า 4. ควบคุมดูแลดำเนินการตามแผนการ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + ค่าเสื่อมรถยนต์5,000 + ค่าโทรศัพท์ 1,000 + ค่าน้ำมันเบิกตามจริง + ค่าคอมมิชชั่น
16 พ.ย. 61
10 . Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ 2. ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ในอนาคต 3. รับผิดชอบ ดูแลบริหารทีมงานให...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ