JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Merchandise พนักงานจัดเรียงสินค้า (พื้นที่ พัทยา,บางละมุง และ พื้นที่ ภูเก็ต)
1.ตรวจหน้าร้านที่มีจัดจำหน่ายสินค้าบริษัท ตามพี้นที่ที่ๆได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความสะอาดหน้าชั้นวางสินค้าหน้าร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 3.รายงานการทำงานในแต่ละวัน ให้ต้นสังกัดรับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด 4.จั...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 16,000 (มีค่าเสื่อม+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยงรายวัน+ค่าโทรศัพท์)
20 เม.ย. 62
2 . Online Marketing
1. ลงข้อมูลสินค้าเพื่อลงขายในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Line Shop , Weloveshopping , Lazada , Zalora 2. ตรวจสอบโปรโมชั่นและราคาของคู่แข่งในแต่ละวัน 3. อัพเดทสินค้าและโปรโมชั่นสินค้าลง Web Karmart , Web Par...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
3 . Sales (ค้าส่งต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขายในเขตรับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ 3. สื่อสารข้อมูลต่างๆให้สาขาสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย และวิเคราะห์แก้ไขปั...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
4 . Marketing Officerรับสมัครด่วน !
1. วางแผน และจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด 2. นำเสนอรายการสินค้า และวิธีการส่งเสริมการขายสินค้า 3. เสนอแนะการพัฒนา และสรรหาสินค้าประเภทใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ 4. รับแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีปัญหาไม...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000
20 เม.ย. 62
5 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ Print Ad , On Line ที่ได้รับมอบหมาย 2. นำเสนอผลงานการออกแบบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนางานออกแบบให้อยู่ในกระแสของตลาดเสมอ 4. ออกแบบสื่อส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
6 . Content Editorรับสมัครด่วน !
1. สร้างสรรค์งานเขียนทั้งหมด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ , สื่อโฆษณา , Press release 2. พิสูจน์อักษรในงานเขียนทุกประเภท ที่ต้องการสื่อกับบุคคลภายนอก 3. ติดต่อประสานงานเพื่อขอตรวจสอบเอกสารจากส่วนงานต่างๆ 4. ง...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
7 . Key Account (MDT)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อนำเสนอสินค้ากับฝ่ายจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารเสนอสินค้าเพื่อเข้า Planogram ร่วมกับ Sales Coordinator 3.ตรวจสอบความถูกต้องของราคาในใบสั่งซื้อ ใบ PO 4.ตรวจเช็คยอดสินค้าคงคลัง 5.ตรวจเช็คสถานะของใบ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
8 . Sales Operation Officer
1. ดูแล ควบคุม บริหารสาขาที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นไปตามเป้าที่ต้องการ 2. วางแผนงานจัดการเรื่องงานขายวิเคราะห์ยอดขายนอกสถานที่ 3. สนับสนุนการบริหารงานในสาขาของลูกค้า 4. ควบคุมดูแลดำเนินการตามแผนการ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 1x,xxx+ ค่าเสื่อมรถยนต์ +ค่าโทรศัพท์+ ค่าน้ำมันเบิกตามจริง + ค่าคอมมิชชั่น
20 เม.ย. 62
9 . Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ 2. ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ในอนาคต 3. รับผิดชอบ ดูแลบริหารทีมงานให...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ