เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Merchandise พนักงานจัดเรียงสินค้า (พื้นที่ พัทยา,บางระมุง และ พื้นที่ ภูเก็ต)
1.ตรวจหน้าร้านที่มีจัดจำหน่ายสินค้าบริษัท ตามพี้นที่ที่ๆได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความสะอาดหน้าชั้นวางสินค้าหน้าร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 3.รายงานการทำงานในแต่ละวัน ให้ต้นสังกัดรับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด 4.จั...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 16,000 (มีค่าเสื่อม+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยงรายวัน+ค่าโทรศัพท์)
18 ม.ค. 62

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ม.ค. 62
3 . Intrerior Designer Officer รับสมัครด่วน !
- เข้าวัดพื้นที่หน้างานเพื่อออกเเบบจัดวาง Lay Out - เขียนเเบบ 3D เพื่อนำเสนอ - เขียนเเบบก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้างจริง - เขียนเเบบอะคลิลิกดิสเพลย์ เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน - ตัด Mock Up งานอะคลิลิกดิส...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
4 . พนักงาน Productionรับสมัครด่วน !
- ตัดต่อ VDO Content รวมถึงการถ่ายทำเเละถ่ายทำเเละถ่ายภาพให้น่าสนใจ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ม.ค. 62
5 . Sales (ค้าส่งต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขายในเขตรับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ 3. สื่อสารข้อมูลต่างๆให้สาขาสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย และวิเคราะห์แก้ไขปั...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
6 . Marketing Officerรับสมัครด่วน !
1. วางแผน และจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด 2. นำเสนอรายการสินค้า และวิธีการส่งเสริมการขายสินค้า 3. เสนอแนะการพัฒนา และสรรหาสินค้าประเภทใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ 4. รับแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีปัญหาไม...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000
18 ม.ค. 62
7 . Content Editorรับสมัครด่วน !
1. สร้างสรรค์งานเขียนทั้งหมด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ , สื่อโฆษณา , Press release 2. พิสูจน์อักษรในงานเขียนทุกประเภท ที่ต้องการสื่อกับบุคคลภายนอก 3. ติดต่อประสานงานเพื่อขอตรวจสอบเอกสารจากส่วนงานต่างๆ 4. ง...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการขาย Modern Trade (Key Account Manager)
1.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการขาย 2.กำหนดทิศทางการขาย 3.วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 4.วางแผนการบริหารงบประมาณ 5.จัดการทีมงานของฝ่ายขาย 6.วางแผนส่งเสริมการขาย 7.วางแผนสต็อกสินค้าในการจั...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
9 . Sales Operation Officer
1. ดูแล ควบคุม บริหารสาขาที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นไปตามเป้าที่ต้องการ 2. วางแผนงานจัดการเรื่องงานขายวิเคราะห์ยอดขายนอกสถานที่ 3. สนับสนุนการบริหารงานในสาขาของลูกค้า 4. ควบคุมดูแลดำเนินการตามแผนการ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + ค่าเสื่อมรถยนต์5,000 + ค่าโทรศัพท์ 1,000 + ค่าน้ำมันเบิกตามจริง + ค่าคอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
10 . Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ 2. ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ในอนาคต 3. รับผิดชอบ ดูแลบริหารทีมงานให...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ