เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
1.Provide interpretation a range of business settings in the business meeting, production line, training, seminar and so on. Hands on document translation required. 2.Other related jobs as assigned b...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 61
2 . Technician PE
1. Trial งาน New Model 2. แก้ไขปัญหางาน New Model 3. ติดตามผลหลังการ Trial งาน New Model 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 61
3 . Technician
1. แก้ไข และปรับปรุงเครื่อง Machine 2. ติดตั้ง JIG

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 61
4 . Technician Mold
1.ควบคุม ดูแลการผลิต Mold 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์และ Mold 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 61
5 . CAD-CAM Engineer
- ทำงานด้าน Cam สำหรับเขียนโปรแกรม CNC.เพื่อส่งทำ EDM. โดยใช้ UG NX. - ทำ 2D. และ 3D. ในการผลิตMold เพื่อ Support งานซ่อม - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในการแก้ไขปัญหางาน New Mold หรืองานซ่อม - อื่น...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 61
6 . Purchasing Staff
ทำการสั่งซื้อวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท และติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ และติดต่อประสานงานในแผนกต่างๆ

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 61
7 . Die-Casting Engineer
1. วิเคราะห์ บันทึกข้อมูลการผลิต และปัญหาที่เกิดในการผลิต 2. ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการผลิตและแนวทางการป้องกัน 3. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานภายในแผนกและจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 61
8 . Machining Engineerรับสมัครด่วน !
1. Machining Trial & Test cut dimension machine of new model 2. Create, control, and improve machining processes including tooling, fixturing and gauging 3. Action defect support machining producti...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 61
9 . Maintenance Technician
ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิต

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ