JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานชั่วคราว_บันทึกข้อมูล/สแกนเอกสารรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล / สแกนเอกสาร - ดำเนินงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารในการสมัครงานให้พร้อม 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 4. รู...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,750
14 มิ.ย. 62
2 . Manager Motor-Underwritingรับสมัครด่วน !
Responsibilities -Oversee the day-to-day operations of the underwriting function to ensure on efficient new business, endorsement and renewal processes. -Manage and maintain Underwriting guidelines...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ (UW-Motor)
- รับประกันภัยรถยนต์ - พิจารณาสลักหลัง - จัดชุดงานแยกส่งการเงิน - จัดเรียงใบแจ้งงานที่มีการอนุมัติงานทั้งหมดในแต่ละวัน ตามรายงานทะเบียนกรมธรรม์ประจำวัน และส่งให้ทางธุรการประสานงาน - ตรวจสอบความถุ...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
4 . นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1. งานด้านการสรรหาบุคลากร 2. งานด้านการฝึกอบรม 3. งานด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานในบริษัทฯ

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการรับประกันภัยรถยนต์ (UW-Motor)รับสมัครด่วน !
- รับประกันภัยรถยนต์ (Motor) - พิจารณาสลักหลังที่ไม่เกี่ยวกับเบี้ย ตามที่ได้รับแจ้ง - จัดชุดงานแยกส่งการเงิน - จัดเรียงใบเเจ้งงานที่มีการอนุมัติงานทั้งหมดในแต่ละวัน ตามรายงานทะเบียนกรมธรรม์ประจำวัน...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ