JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด้านสีผม )
- ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
26 มิ.ย. 62
3 . Sale เครดิต (เขตกรุงเทพฯ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายในแต่ละเขตความรับผิดชอบ 2. ควบคุมการส่งสินค้าคืนให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผน และควบคุมยอด IN - OUT ของสินค้าในแต่ละร้านค้า 4. ออกสำรวจลูกค้าเเละเเนะนำสินค้าใหม่ลงร้าน 5. ควบคุมดูเ...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน + ค่าที่พัก + เบี็ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย
26 มิ.ย. 62
4 . Sale เครดิตต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายในแต่ละเขตความรับผิดชอบ 2. ควบคุมการส่งสินค้าคืนให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผน และควบคุมยอด IN - OUT ของสินค้าในแต่ละร้านค้า 4. ออกสำรวจลูกค้าเเละเเนะนำสินค้าใหม่ลงร้าน 5. ควบคุมดูเ...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
10 อัตรา (ขยายการตลาด)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน + ค่าที่พัก + เบี็ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย
26 มิ.ย. 62
5 . Graphic Designer
1 ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ สินค้า 2 ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ Print Ad, On Line , Off Lineที่ได้รับมอบหมาย 3 นำเสนอผลงานการออกแบบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4 พัฒนาการออกแบบให้อยู่ในกระแสของการตลาดเสมอ 5 ออกแ...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+(ประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ