JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
22 พ.ค. 62
2 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท
22 พ.ค. 62
3 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
22 พ.ค. 62
4 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
22 พ.ค. 62
5 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
22 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ