JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Pharmacist / QA Pharmacist
Production Pharmacist - ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต QA Pharmacist 1.Quality event management - Released for sale - Validation Master plan - Product Quality review - Return ...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
2 อัตรา
14 มิ.ย. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ และสารเคมีที่มีใน Stock ให้พร้อมก่อนวิเคราะห์จริง - เตรียมแผนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างการศึกษาความคงตัวให้เป็นไปตามแผน - ดูแลรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพ...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
4 อัตรา
14 มิ.ย. 62
3 . นักวิเคราะห์เคมี
-การเตรียมตัวอย่าง -สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ -คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง -วิเคราะห์ตัวอย่าง และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ -ทดสอบตามWI ควบคุ...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ