เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . International Marketing Executiue
• Analyze current and potential markets to seek new business opportunities • Actively seek tender opportunities, and develop strategies for successful awards • Build and foster good relationships wi...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มี.ค. 61

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มี.ค. 61
3 . Business Development Executive
• Analyze current and potential markets to seek new business and product development opportunities • Build and foster good relationships with clients, agencies and authorities • Conduct preliminary ...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มี.ค. 61

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มี.ค. 61
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-กำหนดนโยบายและระเบียบข้อบังคับในการบริหารบุคลากรในองค์กร การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารแรงงาน -วางแผน ทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับก...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มี.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ