เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีด้านรับ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.ตรวจสอบยอดรับเงินสาขา 2.กระทบยอดขายเงินสด,เงินโอน 3.บันทึกรายรับ รู้รายได้บิลขายต่างๆ 4.บันทึกบิลมัดจำ 5.สรุปยอดขาย 6.ประสานงานกับผู้จัดการสาขาหรือฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

TRC Motorsport
เงินเดือน 15,000-20,000
17 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ