JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังสินค้าซึ่งประกอบด้วย - งานรับสินค้า - งานจัดเก็บ Stock สินค้า - งานจัดจ่ายสินค้าและการส่งมอบ - งานบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - งานบริหารอัตรากำลังพล

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการศุนย์กระจายสินค้า
1.บริหารจัดการ ควบคุมการรับ จัดเก็บ การกระจ่ายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารจัดการ ควบคุมอัตรากำลังคน และพัฒนาบุคลากร

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขาย (งานโครงการ, ร้านค้าช่วง, ขายส่งออก)
นำเสนอขายสินค้าวัสดุโครงสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านให้กับกลุ่มลูกค้างานโครงการ ร้านค้าช่วงและส่งออกให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกขาย / หัวหน้าฝ่ายขาย
1.บริหารยอดขายของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่ขายหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนการจัดการ Stock Real Time สินค้าให้ตรงในระบบ เพื่อให้ Stock ของบริษัทมีความถูกต้...

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . พนักงานป้องกันและรักษาผลประโยชน์บริษัท (LPS) ประจำสาขา ขอนเเก่น
1.ตรวจสอบระบบความปลอดภัย 2.สอบสวน สืบสวน กรณีเกิดความเสียหาย 3.ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด 4.ลดความสูญเสียต่อทรัพสินย์

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ