เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Account Executive
ดูแลและประสานงานลูกค้า ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า วางแผนตารางการทำงานของทีม ทำใบเสนอราคา

บริษัท พริ้งค์ ครีเอชั่นจำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ