เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer
• รับผิดชอบงานออกแบบเพื่อเสนอลูกค้าและเพื่อผลิตงาน (Graphic) • ช่วยติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและ Supplier ให้ได้ผลงานเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ • ช่วยควบคุมการผลิตและติดตั้งงานออกแบบที่หน้างานให้เร...

บริษัท พริ้งค์ ครีเอชั่นจำกัด
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ