JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประเมินราคา
- ประมาณราคาเรือสร้างใหม่รวมถึงเรือซ่อม - สร้่างฐานข้อมูลด้านราคาและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างเรือและซ่อมเรือ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ - ประสานงานกับ Supplier และผู้รับเหมาภายนอกเพื่อจ...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)
-จัดทำ ควบคุม แจกจ่ายและทำลายเอกสารในระบบมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO -จัดประชุม และจัดทำรายงานการประชุม -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรขาย (ประจำบริษัท ไทยโคลอน จำกัด สาขาภูเก็ต)
-วางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า่ -วางแผนการบริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มความพอใจให้แก่ลูกค้า - รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และตอบปัญหาจากข้อร้องเรีย...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . ช่างเทคนิค (ประจำบริษัท ไทยโคลอน สาขาภูเก็ต)
- ดูแลและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯจำหน่วย เช่น เครื่องยนต์ MAN, WESTERBEKE และ CRUISAIR เป็นต้น

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
1. ขายสินค้าและงานบริการการซ่อมและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับทรัพยากรในองค์กร 2. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเบื้องต้นกับลูกค้า 3. ติดตามงานทั้งที่ยังไม่ได้รับคำสั่ง และได้รับแล้ว พร้อมดำเน...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุม ดูแลงานประกอบติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในเรือ - ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
7 . รองหัวหน้าแผนกคลังพัสดุ
- ควบคุมดูแลคลังสินค้า และการจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบให้เป็นระเบียบ และปลอดภัย - ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ - บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบให้มีประสิทธืภาพ - จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆ เช่...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในเรือให้เป็นไปตามแบบ - รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล กำกับหน่วยงาน ด้านระบบไฟฟ้า - ให้คำปรึกษาแนะนำให้กับลูกน้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ - ...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
9 . รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนกดำเนินงานของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื่้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อในแผนก 3. ร่วมกับผู้ใช้งานกำหนดลั...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000- 50,000
27 มิ.ย. 62
10 . สถาปนิกโครงการรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานตกแต่งภายใน, งานสี, งานไฟเบอร์กลาส ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ