เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี/การเงิน(ลูกหนี้)
1.ติดตามทวงหนี้ตามระยะเวลารับชำระ 2.สรุปยอดรับชำระประจำเดือน 3.ประมาณการยอดชำระประจำเดือนล่วงหน้า 4.รายงานลูกหนี้ค้างชำระ/ เกินกำหนดเวลาชำระ 5.กระทบยอดบัญชีธนาคารขาเข้า 6.ตัดชำระประจำวัน

บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale)
- เปิดลูกค้าใหม่,ติดตามลูกค้าเก่า,รับยอดขาย,เปิดบิล ฯลฯ

บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ