เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน (เหล็กเลคกล้า สาขามาบตาพุด)
1. บริหารยอดขายตามเป้าที่วางไว้ 2. บริหารจัดการระบบการบริการขายและร้านค้า 3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบปฏิบัติการในร้านค้า สม่ำเสมอ 4. ควบคุมดูแล การลงเวลาปฏิบัติงาน ของพนักงาน 5. ปรับปรุง (update) ข้...

บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
2 . พนักงานขาย (สาขามาบข่า)
1. ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน และพูดคุยนำเสนอสินค้า 2. คิดเงินตามระบบ Cashier โดยใช้ระบบ POS ทั้งหมด 3. ดูแลการับสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตลอดการซื้อขายสินค้า 4. ดูแลเอกสารที่ต้องจัดทำส่งให้...

บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ