JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1.คิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆๆที่ทันสมัย 2.เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรระบบmanual เป็นระบบ ‎Automatic

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
2 . ช่างแอร์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร 2.ดูแลระบบแอร์

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.กลึง,เจาะ,กัด งานเหล้ก,โลหะ 2.ดูแบบ 3.แก้ไขในกรณีเครื่องจักรมีปัญหา 4.คิดค้นวิธีแก้ไขระบบเครื่องจักรใหม่ๆได้

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
4 . Designer Jewelry รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และสร้างสรรค์งานต้นแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งส่งมอบงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนดและความต้องการของลูกค้า - ควบคุมมาตรฐานของงาน และประสานงานภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำงานร...

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
5 . Process Engineer (เคมี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการผลิตของแผนกผลิตสินค้าเคมีในส่วนงานควบคุมน้ำยาชุบและงานผลิตของงานชุบ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ - ปฎิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบในงานที่หัวหน้างานและผู้จัดการได้มอบหมายให้

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
6 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ได้รับผิดชอบ 2. ดูแล อุปกรณ์ในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. **

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
7 . Sales รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า และประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ - นำเสนอสินค้าครื่องประดับอัญมณี - หาลูกค้ารายใหม่ๆ เป็นต้น - ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ