JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับโฟล์คลิฟ - ชลบุรี
- รับจ่ายวัตถุดิบ / โหลดวัตถุดิบจากตู้คอนเทรนเนอร์ - ตรวจนับวัตถุดิบ / จ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต - จัดเก็บวัตถุดิบในคลัง - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ เช่น (ฝ่ายผลิต, QA) - ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ, น...

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับโฟล์คลิฟ - จ.เพชรบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับจ่ายวัตถุดิบ / โหลดวัตถุดิบจากตู้คอนเทรนเนอร์ - ตรวจนับวัตถุดิบ / จ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต - จัดเก็บวัตถุดิบในคลัง - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ เช่น (ฝ่ายผลิต, QA) - ป...

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า (ซ่อมเครื่องจักรโรงงาน) - ระยอง
- รับผิดชอบการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และไฟฟ้าสำนักงานทั้งหมด - รับผิดชอบการซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลเบื้องต้น - รับผิดชอบการ PM ตามแผน

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้า (ซ่อมเครื่องจักรโรงงาน) - เพชรบุรี
- บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงาน - ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร - ตรวจวัด ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผน

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ค. 62
5 . ธุรการฝ่ายบุคคล (พนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี)
1.นำผลการประเมินระดับทักษะในการทำงานของพนักงาน มากหาความจำเป็นในการฝึกอบรม 2.จัดเตรียมแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงาน เพื่อส่งให้หัวหน้างานทำการระบุวิธีการ, ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการพัฒนาพนักงานแต่...

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
เงินเดือน 15,000 - 20,000
15 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ