JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝึกหัด
- วางแผน บริหารและควบคุมผลผลิตของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของผู้ถือหุ้น - วางแผนและบริหารการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า การส่งเสริมปลูกสวนป่าพลังงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน...

บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ