JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Staff
- สรรหาผู้ขายรายใหม่ - จัดซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิต - ติดตามสินค้า หรือ บริการให้ทันตามเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานการจัดซื้อ - ตรวจสอบสินค้า และทำการบันทึกก่อนการโหลดสินค้าเข้าตู...

OHE (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
2 . QA/QC Sub-Leader
- สุ่มตรวจสอบงานในกระบวนการผลิต - สุ่มตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป - ทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชา

OHE (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าตำแหน่ง)
15 ก.พ. 62
3 . Technician (ฉีดพลาสติก)
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต (เครื่องฉีดพลาสติก) - เปลี่ยนและติดตั้งแม่พิมพ์ - จัดทำรายงานการผลิตให้ผู้บังคับบัญชา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

OHE (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท (ไม่รวมค่าตำแหน่ง)
15 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ