JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งระบบ 2. ดูแลรักษางานซ่อมบำรุงงานอื่นๆ ทั้งระบบ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
2 . sale (สาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้า และบริการ - ออกตลาดเยี่ยมลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ - ขยายตลาดเพิ่มลูกค้าใหม่ - ติดตามและรายงานสถานการณ์ตลาด - รับข้อร้องเรียน และอื่นๆจากลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (สาขาเวลโกร์ว)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดำเนินการในหน่วยงาน และให้มีการซ่อมบำรุงรักษาเมื่อเครื่องเสีย บำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2. ติดตั้งและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 3. ประสานงานกับหน่วยงานอ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
- Time Attendance - สถิติการขาดลา มาสาย ของพนักงาน - สวัสดิ์การพนักงาน - ประกันสังคม - อื่นๆ *** ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.***

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าหน่วยผลิต (แผนกประกอบ) สาขามหาวงษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสินค้างานตัดตามแบบของลูกค้า - พัฒนาดูแลพนักงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
14 มิ.ย. 62
6 . พนักงานรับวัตถุดิบ (สาขามหาวงษ์)รับสมัครด่วน !
1.ระบุเลข JOB และชื่อลูกค้าที่ชิ้นงาน 2.จัดลำดับเหล็กเข้าเครื่องตาม Delivery date และ การนำส่งสาขาอื่นๆ 3.เครื่อนย้ายเหล็ก เข้าแต่ละเครื่องปาดด้านหนา 4.ตรวจสอบ รายการความถูกต้อง และรายการสินค้าครบ ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง สรรหาบุคลากร - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด เส...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
8 . ธุรการขนส่ง (ประจำสาขา พระราม 2)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารงานด้านธุรการขนส่ง 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่มารับสินค้า 4.จัดสินค้าขึ้นรถลูกค้าและรถขนส่งให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต(สาขาเวลโกร์ว)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผลิต - จัดทำรายละเอียดการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต - สรุปรายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ***ทำงาน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
10 . Sale (ประจำสาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กและสเตนเลส - บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ วันอาทิตย์หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
11 . Programmer (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis - Programmer - Application Developer ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาท
14 มิ.ย. 62
12 . Sale (ประจำสาขา พระราม 2)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กเกรดพิเศษและสแตนเลส - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ** ทำงาน วันจันทร์ -เสาร์ ** หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ ** วันอาทิตย์ หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน รายได้ 25,000 บาท ขึ้นไป (รวมค่าน้ำมันรถ, ทางด่วน, โทรศัพท์)
14 มิ.ย. 62
13 . System Analysis (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา(ออกแบบ)ระบบงานข้อมูล ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท
14 มิ.ย. 62
14 . ช่างเทคนิค ( สาขาพระราม 2 )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องตัด CNC - วางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดส่ง - ควบคุมบริหารจัดการสต๊อก ในหน่วยงาน * ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ