JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
- การออกเยี่ยมลูกค้า/การหาลูกค้าหรือคู่ค้ารายใหม่ - นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ การเจรจาต่อรองการขาย และปิดการขาย - การให้ข้อมูล ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าหรือคู่ค้า - การแก้ปัญหาและให้คำแนะนำตัวผลิ...

บริษัท โปรไวนิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ