JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลผู้จัดการคลินิก, พยาบาล Med Nurse รับสมัครด่วน !
- งานการพยาบาลวิชาชีพ Screen ผู้ป่วย / บริหารยา / ทําหัตถการ - งานพยาบาลเวชปฏิบัติ ช่วยแพทย์ทําหัตถการ - ดูแลสังเกตุอาการ เฝ้าระวังผู้ป่วย ให้ความรู้ และสุขศึกษาผู้ป่วย - ดูแลงาน IC ของคลินิก - ว...

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000 - 37,000 บาท
19 ส.ค. 62
2 . ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ
1.ดูแลกำกับควบคุมงานภายในศูนย์ผู้สูงอายุ 2.วางแผน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 37,000 บาท
19 ส.ค. 62
3 . เภสัชกรประจำคลินิก
1.ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3.มีการควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป้าหมายขององค์...

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
19 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ