JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำอาคาร BTS อุดมสุข ,BTS ราชเทวี,BTS อ่อนนุช
1.ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร 2.การบริการงานซ่อมแซมภายในห้องชุดตามที่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยร้องเรียน 3.ควบคุมการเปิด-ปิดระบบของอาคาร ตรวจสอบ งานระบบและอุปกรณ์ส่วนกลาง ให้อยู่ใน...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำนิติบุคคล ประจำ BTS อุดมสุข BTSเอกมัยรับสมัครด่วน !
ธุรการ 1. จัดการด้านงานธุรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และงานลูกค้าสัมพันธ์ 2. จัดการงานด้านเอกสาร, การจัดแฟ้มเอกสาร, การเตรียมการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของนิติบุคคลอาคารชุดฯ 3. รับเรื่องซ่อม...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
3 . ประชาสัมพันธ์ ประจำนิติบุคคล - MRT สามย่านรับสมัครด่วน !
1. ประสานงาน /อำนวยความสะดวก สอบถามและให้ข้อมูลของนิติบุคคลตลอดจนตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิติบุคคล แก่เจ้าของร่วม/ผู้เช่า และผู้มาติดต่อ 2. รับโทรศัพท์ / จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ / รับเรื่องร...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ -การเงิน ประจำนิติบุคคล BTS เอกมัย
ธุรการ 1. จัดการด้านงานธุรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และงานลูกค้าสัมพันธ์ 2. จัดการงานด้านเอกสาร, การจัดแฟ้มเอกสาร, การเตรียมการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของนิติบุคคลอาคารชุดฯ 3. รับเรื่องซ่อม...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
5 . Sales Coordinator
1. รับสายลูกค้า ที่สนใจซื้อ/เช่า หรือ ฝากขาย/ฝากเช่า ห้อง และคำปรึกษา จากProperty ที่สนใจ 2. คีย์อิน ข้อมูลลูกค้า ที่สนใจซื้อ/เช่า ที่มาจาก Call in /Website /Social, Facebook, Line Etc... 3. คีย...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
6 . Assistant Property Coordinator Manager
1. ให้ข้อมูลการฝากขาย ฝากเช่า แก่ ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ /อีเมลล์/และสื่ออื่นๆ โดยให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเรื่องราคาที่จะตั้งอย่างเหมาะสมกับราคาตลาดหรือไม่ พร้อมทั้งแจกแจงระบบการทำงานของบริษัท...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
7 . Business Developmnet Supervisor
ร่วมวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเช่า พื้นที่เช่าให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเช่าพื้นที่ภายในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
8 . สถาปนิกโครงการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ทีมการตลาดทีมขาย-โอน ทีมก่อสร้าง และภายนอกองค์กร อาทิเช่น ผู้ออกแบบ เจ้าหน้าที่รัฐ ในข้อมูลโครงการเกี่ยวกับ Objective Cost Basic Requirement Spec ของการออกแบ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
9 . พนักงาน Out Source
1. ทำนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ 2. ติดต่อธนาคารจำนอง 3. ต้อนรับลูกค้า ณ สำนักงานที่ดิน 4. ตรวจสอบเอกสารสำหรับโอนกรรมสิทธิ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 62
10 . EIA Officer - Monitor
1. ประสานงานติดต่อบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานมอนิเตอร์ ให้ตรวจสอบตามมาตรการฯที่ได้รับเห็นชอบ 2. ส่งมอบมาตรการฯ EIA และนำเสนอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (BU PMC CM ผู้นับเหมา) ทำความเข้าใจและรับทราบมาตรการ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
11 . BIM Supervisor
• Apply Ananda BIM standard to be used in the projects • Lead BIM Coordination Meetings. • BIM design co-ordination from external designers and main contractor. • BIM Model Management and quality c...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
12 . Senior Marketing Executive
1. ร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด, วางแผนธุรกิจ, การสื่อสารทางการตลาด 2. ปฏิบัติงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3. ควบคุมดูแลและประสานงานกับบริษัทโฆษณา Supplier และบริษัทร...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
13 . พนักงาน Part time ตรวจรับห้องชุด
พาลูกค้าตรวจรับห้องชุด

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายเดือน 15,000 บาท
23 มิ.ย. 62
14 . Property Consultant
• เพศหญิง / เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี บุคลิกดี หน้าตาดี • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา • ต้องประสบการณ์ด้านงานขายคอนโดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (จำเป็นมาก) • Service Mind และอัธยาศัยดี • บริ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
15 . Site Engineer - Housing
1.วางแผนงานก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 2.ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามแผนงาน และมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 3.รายงานความคืบหน้าของงานประจำวัน เพื่อใ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ