JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Software/Hardware ของ PC,Printer, Network 2.คอยแก้ไขปัญหาและ Support User ทั้ง Hardware และ Software 3.ติดตั้งและดูแลระบบ อินเตอร์เน็ต, network ของ PC และ LAN 4.ซ่อมบ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ติดตั้งโครงสร้างบูทแสดงสินค้า สำหรับจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
1 จัดทำ ควบคุม และแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ 2 ประสานงานกับ CB ที่เข้ามา Surveillance ระบบ ISO 3 จัดทำบันทึก และรายงานผลการตรวจติดตามภายในต่อผู้แทนฝ่ายบริหาร 4 รวบรวมและติดตาม CAR/PAR ที่ได้จากการตรวจ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ MARKETING ONLINEรับสมัครด่วน !
1.สร้างการรับรู้แบรนด์และเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางออนไลน์ 2. ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัทและประสานการขายในสื่อโซเชียลมิเดีย เช่น Facebook, Line@ และ E-commerce 3. ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและน...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ