เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ออกติดตั้งงานภายนอกสถานที่เป็นครั้งคราว

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- บริหารจัดการคลังสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย และ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ของบริษัท - บริหารความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลสินค้าคงคลัง และ วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) - บริหารการจัดเก็บและรักษาสิ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
3 . PC ประจำ ห้างโฮมโปรสาขาเพลินจิต /แจ้งวัฒนะ/ กัลปพฤกษ์ / เพชรเกษม / ลำลูกกา
เสนอขายสินค้า แนะนำสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
21 ต.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ QA
1 รับผิดชอบการสุ่มตรวจสอบคุณภาพขั้นตอน การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า 2 ทวนสอบขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3 ดำเนินการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดจากกระบวนการภายในและที่เกิดจากSupplier/Ou...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ