เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CS
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. บริหารจัดการงานด้านเอกสาร 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 61
2 . Engineering
Maintenance of PLC and Drives Maintenance Machine PM Machine

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน NA
18 ม.ค. 61
3 . ฝ่ายผลิต
- ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทำกิจกรรมภายในและภายนอกในฐานะของสมาชิกองค์กรเอกชน

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 61
4 . Production Technician
- ดูแลและควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 Positions
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ