JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาพัทยากลางรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล คียืข้อมูลเข้าระบบะนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
25 มิ.ย. 62
2 . พนักงานต้อนรับKbank Private Banking Lounge ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานEmQuartier
- รับรองลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และผู้เข้ามาร่วมประชุมกับหน่วยงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - ดูแล Kbank Private Banking Lounge ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆตามที่ไ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยสนับสนุน IT Graphic (กสิกรไทยสำนักราษฎร์บูรณะ)
-การออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ -ทำ AW และตัดต่อ VDO -ออกงานนอกสถานที่ งาน Event ต่างๆของทางธนาคาร -จัดทำ Report ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่ายงาน -กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงาน Emquartier
- บันทึกข้อมูลแบบจำลองการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงในระบบ - ทำสรุปรายงานโดยใช้ PowerPoint - ประสานงานจัดทำเอกสารเสนอที่ประชุม - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *** สัญญาจ้าง 3 เ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 12,000+
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน IT Risk (ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ)
1.พัฒนากระบวนการ มาตรฐาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยง และ แผนงานในการพัฒนากระ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ
- จัดการงานด้านข้อมูลและเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รวบรวมข้อมูล /จัดทำรายงานต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 12,000-13,000 บาท
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ธนาคารกสิกรไทยอาคารแจ้งวัฒนะ รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
10 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป (ผลตอบแทนตามความสามารถ)
25 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
50 อัตรา
เงินเดือน ปวช. 10,000 ขึ้นไป / ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) พื้นที่ ชุมพร
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ 4. นำเส...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ปริวรรตเงินตรา(FXO) ประจำพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด
***ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น ผลตอบแทน : · เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) พื้นที่ ภูเก็ต
ผู้ที่สนใจงานตำแหน่งนี้ กรุณาส่งประวัติและข้อมูลติดต่อของตนเพื่อสมัคร หลังจากส่งประวัติมาแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ **เนื่องจากจำนวนที่นั่งสอบมีจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ให...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) ประจำพื้นที่ สยามสแควร์ ปทุมวัน ถ.สุขุมวิทตอนต้น
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ 4. นำเส...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 14,000 - 16,000
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธิน รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับฝ่ายที่ปฏิบัติงาน - ทำง...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
วุฒิปวช.- ป.ตรี หลายอัตรา
เงินเดือน ปวช. 10,000 ขึ้นไป / ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer )พนักงานต้อนรับประจำสาขา
1.แนะนำ / เชิญชวน /ฝาก /ถอน ให้ใช้บริการผ่านช่องทาง K PLUS / เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ /Smart Bill 2.ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางกา...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-17,200 บาท
25 มิ.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ