JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
• งานด้านบัญชี และการเงิน บันทึกรายรับ-รายจ่าย รายงานโครงการ ควบคุมการรับจ่ายโครงการ รับเช็ค-วางบิล • สรุปเอกสารงวดจ่าย และงวดเบิก • สรุปรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ก่อนจัดส่งสำนักงานบัญชี • จัดทำเ...

บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 20,000 บาท (รายรับรวม)
19 พ.ค. 62
2 . พนักงานขายต่างจังหวัด (Sales Representative)รับสมัครด่วน !
เสนอขาย นำเสนออุปกรณ์การแพทย์ ในกลุ่มเอ็กซเรย์ดิจิตอล กับ คลินิก โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยบริษัทเป็นผู้อบรมและฝึกงานพนักงานใหม่

บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 30,000
19 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ