เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1.ให้บริการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ 2.รับผิดชอบเงินไม่ให้ขาดไม่ให้เกิน ก่อนส่งมอบเงินให้แก่ลูกค้า 3.ตรวจเช็คเงินสกุลต่างๆให้ครบและถูกต้องในแต่ละวัน 4.ตรวจสอบเงินคงเหลือ ทั้งเงินไทยและเงินสกุลต่า...

บริษัท เยลโล่สตาร์ 88 จํากัด
เงินเดือน 15,000-20,000 (ขึ้นอยู่ประสบการณ์และความสามารถ)
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ