JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . saleรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ ของบริษัทฯ - ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาหลักพร้อมประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานให้คำแนะนำและสนับสนุน การทำงานของผู้ใต้บัง...

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
2 . พนักงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.สามารถซ่อมเครื่องจักรได้ 2.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง 3.มีประสบการณ์จะพิจารณากรณีพิเศษ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ