JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ 2.ตรวจสอบและบันทึกเอกสารการรับวางบิลร้านค้า 3.ตรวจสอบและบันทึกเอกสารการจ่าย,ค่าใช้จ่าย,ร้านค้า 4.จัดทำเช้คสั่งจ่าย,จ่ายเช็คและบันทึกเช็คจ่าย 5.ทำประมาณการรับ...

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
2 . salesรับสมัครด่วน !
1.ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด 2.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย 4...

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ