JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกให้กับบริษัท ครอบคลุมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานทางด้านภาพลักษณ์ให้กับบริษัทให้เป็นไปในรูปแบบที่ดี

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ Staff Training
มีหน้าที่ดูแลงานทางด้านฝ่ายคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัท ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝึกหัด
- บริหารงาน - วางแผนงาน - ดูแลงานด้านการบริหารในส่วนต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000+
25 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ