เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representativeรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้ากลุ่มลูกค้า อินทีเรีย ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ในเขตความรับผิดชอบของตนเอง - ทำงานร่วมกับ sales co เสมือนเป็นคู่หู ที่คอยจัดการงานเอกสารที่ออฟฟิศให้เรียบร้อย - เข้าวัดพื้นที่หน้างา...

บริษัท โพธิ์ ทรี เดคคอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
18 ธ.ค. 61
2 . Asistant Manager ด้านบัญชีการเงินและบุคคล
1. งานด้านบัญชีบริหาร วิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชีประจำเดือน, Power BI เพือใช้สำหรับผู้บริหารตัดสินใจ เช่น Financial Statement, Cost Analysis, etc. โดยจะมีการสอนงานให้ถ้าไม่มีประสบการณ์มา แต่ต้องมีใจที่อ...

บริษัท โพธิ์ ทรี เดคคอร์ จำกัด
เงินเดือน 28,000 บาทขึ่นไป ขึ้นกับประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ