JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
1. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครื่องจักรมีปัญหา 2. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 4. อื่นๆตามมที่ผู้บงัคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
2 . Technician
- ควบคุมดูแลเครื่องในกระบวนการผลิต

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
1.แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา 2.ซ่อมเครื่องจักรที่มีปัญหา 3.ดูแลระบบแมคคานิคของเครื่องจักรภายในโรงงาน 4.ติดตามผลการซ่องบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่ได้รับมอบหมาย 5.อื่นๆ ต...

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
เงินเดือน Depend on experience
16 ก.ย. 62
5 . Technicians (boiler)(ฉะเชิงเทรา)
- ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ปฏิบัติงานส่วนงานควบคุม Boiler และระบบบำบัดน้ำเสีย - ทำงานอื่นที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ความรู้ความสามารถ
16 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ