JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านซ่อมจักรยานยนต์/ อิสานตอนล่าง
กลุ่มลูกค้าในภาคอิสานล่าง (นครราชสีมา/บุรีรัมย์ฝสุรินทร์/ศรีสะเกษ/อุบลราชธานี) 1.จำหน่ายสินค้า กลุ่มเคมีภัณฑ์บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ เช่น (น้ำมันเครื่อง, เคมีทำความสะอาด ฯลฯ) 2.ดูแลลูกค้ากลุ่มอู่ซ...

Wuerth Co.,Ltd.
เงินเดือน 11,500 - 30,000
25 มิ.ย. 62
2 . Sales Representative and Key Account/ พนักงานฝ่ายขายโรงงานอุตสาหกรรม
- ดูแลลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม - นำเสนอ-จำหน่าย สินค้าให่กับลูกค้า - รักษาเป้าขายที่กำหนดให้ได้ทุกเดือน - ต้องมีการเปิดลูกค้าใหม่ให้ได้ตามกำหนด ทุกเดือน - อาจจะมีการทำงานวันเสาร์ เพื่อกระตุ้นยอดขา...

Wuerth Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 มิ.ย. 62
3 . Key Account Manager (Cargo)/ดูแลลูกค้ารายหลัก (รถใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าในส่วนศูนย์บริการรถยนย์ขนาดใหญ่และรถบรรทุก - พัฒนา แก้ไขปัญหา และระบบให้กับทางลูกค้า - สร้างกลยุทธร์ในการตลาด - ดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - กดหนดเป้าหมายรายปี และ GP - อบรมเรียนรู้...

Wuerth Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 60,000
25 มิ.ย. 62
4 . Marketing (Intern)/นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้ารการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 2. อาจมีส่วนร่วมในการร่างแผนโฆษณาประชาสัมธ์และแผนการตลาดของบริษัท 3. ติดความเคลื่อนไหวของตลาด 4. ออกแบบ และปรับปรุงโ...

Wuerth Co.,Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
5 . Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ -เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ -ทำรายงานการขายประจำวันส่ง ห...

Wuerth Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 + 9,500 (ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
25 มิ.ย. 62
6 . Sales Coordinator Supervisor/ หัวหน้าฝ่ายประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหาภายในทีม - ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ติดกต่อกับลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - รับออเดอร์ จากลูกค้า - เปิดบิลขาย - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...

Wuerth Co.,Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 มิ.ย. 62
7 . Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/เขตลาดพร้าวรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ -เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ -ทำรายงานการขายประจำวันส่ง ห...

Wuerth Co.,Ltd.
เงินเดือน 11,500 + 9,300 (ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
25 มิ.ย. 62
8 . Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.พิจิตร.กำแพงเพชรรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ -เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ -ทำรายงานการขายประจำวันส่ง ห...

Wuerth Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 + 9,300 (ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
25 มิ.ย. 62
9 . Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.มุกดาหารรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ -เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ -ทำรายงานการขายประจำวันส่ง ห...

Wuerth Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 + 9,300 (ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
25 มิ.ย. 62
10 . Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.ระยองรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ -เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ -ทำรายงานการขายประจำวันส่ง ห...

Wuerth Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500+9,500ยังไม่รวมคอมมิชชั่น/โบนัสยอดขายรายเดือนและเงินรางวัลพิเศษอื่น
25 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ