JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วิเคราะห์และวา...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
19 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบแปลนห้องน้ำ -ถอดแบบห้องน้ำ -เขียนแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ฉากกั้นอาบน้ำ อ่างล้างหน้า -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
หลายอัตตรา
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- คำนวณเวลา ขาด ลา มาสาย OT เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ และดูแลเอกสารใบลา - คำนวณภาษี ทำ หัก ณ ที่จ่าย - ดูแลสต๊อกยูนิฟอร์มพนักงาน - ดูแลเอกสารทะเบียนประวัติพนักงาน - ทำสถิติและประเมิ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิกรับสมัครด่วน !
1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย 2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร 3 ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก และ Suppiers อ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการบัญชี-ตรวจสอบควบคุมต้นทุนค่าวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต 2.บันทึกรายการทางบัญชีทั้งหมด จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีต่างๆ ต่อสรรพากรพื้นที่ 3.ช่วยเหลืองานด้านส...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.ทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกสินค้าให้กับหน้างาน 2.จัดทำเอกสารให้กับโฟร์แมน 3.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ