JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
16 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ