JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่งรับสมัครด่วน !
-กระบวนการเกี่ยวกับสินค้า 1.คัดแยก จัดเรียงเอกสารตามแผนขนส่ง 2.ตรวจเช็คนำหนักสินค้า ลงบันทึกเอกสารประจำเที่ยวขนส่ง 3.เขียนเบิก/จ่าย ใบเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆในแผนก 4.ตรวจสอบเอกสาร สินค้า และการรับค...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
2 . ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชีด้านต้นทุน ดังนี้ 1.ตรวจสอบBOM พร้อมกำหนดราคาSTD. 2.ตรวจสอบรายงานการผลิตและปรับปรุงค่าผลต่างจากการผลิต 3.บันทึกรายการปรับสต๊อก 4.คำนวณต้นทุนสินค้า/ราคาขาย/ราคาProของTra...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
3 . Programer/SAP Specialist (SAP)รับสมัครด่วน !
1.ให้การสนับสนุนธุรกิจในการใช้งานระบบSAP(Business One) เพื่อเป้าหมายในการใช้งานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ 2.สนับสนุนนโยบายองค์กรใ...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
4 . Senior Digital IT Officeรับสมัครด่วน !
ควบคุม พัฒนา กำกับดูแล ด้านการปฏิบัติการ ด้านการให้บริการ เช่น 1.พัฒนาควบคุมดูแล ติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง ระบบเค่รือข่ายสื่อสาร ระบบCCTV รวม...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดรับสมัครด่วน !
- คิดรูปแบบและสร้างสรรค์งานกิจกรรม ตามรูปแบบและงบประมาณที่ได้รับ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (โครงสร้างบริษัทฯ)
15 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ