JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Developer
รับผิดชอบพัฒนา Platform ให้บริการด้านการเงิน Support การใช้งานของลูกค้า พัฒนา Feature ใหม่ๆ

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000
20 มิ.ย. 62
2 . Sale and Marketing
ทำการตลาดสื่อสารผลิตภัณฑ์ ทำ Digital Marketing ควบคุมการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ ออกบูธแนะนำสินค้า ดูแลการขยายตัวชองธุรกิจและลูกค้า

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-28,000 บาท
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและติดตามการเก็บเงิน - ดูแลเบิกจ่ายนเงินสดย่อย - สรุปเอกสารจ่ายตามการรับวางบิล - ดูแลกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
20 มิ.ย. 62
4 . Senior Audit Assistant
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 22,000-25,000
20 มิ.ย. 62
5 . เลขานุการผู้บริหาร
งานด้านเลขานุการ ประสานงาน จดบันทึกการประชุม ช่วยงานผู้บริหารเตรียมงานนำเสนอ

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ