JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Developer
รับผิดชอบพัฒนา Platform ให้บริการด้านการเงิน Support การใช้งานของลูกค้า พัฒนา Feature ใหม่ๆ

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000
22 มี.ค. 62
2 . Sale and Marketing
ทำการตลาดสื่อสารผลิตภัณฑ์ ทำ Digital Marketing ควบคุมการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ ออกบูธแนะนำสินค้า ดูแลการขยายตัวชองธุรกิจและลูกค้า

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-28,000 บาท
22 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ( Business Development)
งานด้านกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ ประสานงานกับ Partner ภายนอก พัฒนา การให้บริการขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโต

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 22,000-35,000 บาท
22 มี.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
22 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ให้บริการยื่นภาษี จัดทำบัญชีให้ลูกค้ารายเดือน - ปิดบัญชีโดยมีหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง - ประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000
22 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ